อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างพลังแกนนำสุขภาพ

Posted by:

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิด อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างพลังแกนนำสุขภาพเยี่ยมเยือนและคัดกรองทุกกลุ่มวัย ห่วงใยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ และมีนายนิรุทธิ์ ปัญญาดี ประธานสภาเทศบาล, นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลฯ และ นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีและให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากนายชาญยุทธ คำวัน สาธารณสุขอำเภอเกาะคา กล่าวทักทายและให้กำลังใจ พร้อมทั้งได้รับเกียรติวิทยากร จาก โรงพยาบาลเกาะคา, รพ.สต. บ้านน้ำล้อม, รพ.สต. บ้านท่าผา, รพ.สต. บ้านศาลาไชย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา

b20 b21 รายละเอียด→

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

Posted by:

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเกาะคา นำโดย นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ตามนโยบายของรัฐบาล

b15 b16 b17 ...

รายละเอียด→

มหาลัยสงฆ์นครน่าน ดูงาน

Posted by:

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา

b10 b11 b12 b13 รายละเอียด→

Page 5 of 41 «...34567...»