ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้ง

Posted by:

รายละเอียด→

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนทางหลงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.4-0007 บ้านผึ้ง ซอย 4 บริเวณตั้งแต่แยก ทล.1 (เดิม) (กม.ที่ 1+360) ถึงสะพานบ้านนาเวียง ตำบลศาลา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,495 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Posted by:

รายละเอียด→

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.4-0007 บ้านผึ้ง ซอย 4 บริเวณตั้งแต่แยก ทล.1 (เดิม) (กม.ที่ 1+360) ถึงสะพานบ้านนาเวียง ตำบลศาลา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,495 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Posted by:

รายละเอียด→

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในบ้านผึ้ง บริเวณตั้งแต่เชิงสะพานบ้านนาเวียงเข้าไปในบ้านจัดสรรศุภลักษณ์และถนนบ้านผึ้งซอย 1 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 300 และหน้าบ้านเลขที่ 220/1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

รายละเอียด→

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนในบ้านผึ้ง บริเวณตั้งแต่เชิงสะพานบ้านนาเวียงเข้าไปในหมู่บ้านจัดสรรศุภลักษณ์และถนนซอย 1 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 300 และหน้าบ้านเลขที่ 220/1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

รายละเอียด→

Page 1 of 44 12345...»