ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.แม่แลง จังหวัดลำพูน

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.แม่แลง จังหวัดลำพูน โดยมีนายกเทศมนตรี อบต.แม่แลง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนสุขภาพ ความเป็นอยู่กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.หนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และนายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.หนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายกเทศมนตรี อบต.หนองหัวโพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบบริหารจัดการเมืองที่ดีในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายธวัช ดูงาม รองประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะคา, นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก อบต. ปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายอรุณ เอ็มดู นายกเทศมนตรี อบต. ปากน้ำ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 11 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.พระธาตุขิงแกง จังหวัดพะเยา

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคากล่าวต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.พระธาตุขิงแกง จังหวัดพะเยา โดยมี นายสุบิน โพธิสาร รองนายก อบต. พระธาตุขิงแกง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 31 มกราคม 2531 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา27500441_1579399312138632_4198476783464329185_o 27368538_1579399338805296_1160656686331325873_o

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.สามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.สามควายเผือก จังหวัดนครปฐม นำโดยนายสมนึก ผ่องอำไพ รองนายกอบต.สามควายเผือก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยาย ในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา26962216_1574340095977887_7180713410724813727_o 27021476_1574340115977885_2763526109721078644_o 27023849_1574345225977374_5806888443748244083_o รายละเอียด→

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.เกราะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.เกราะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นำโดยนายสมชาย ทัดชัง นายกอบต.เกราะเกร็ด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมศึกษาดูงาน ด้านบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา27021882_1574335875978309_6840550013228081985_o 26962203_1574335942644969_6464737389368395931_o 26962138_1574336359311594_6058234369617983115_o

รายละเอียด→

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3 อ. 2 ส. ผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี 2561

Posted by:

เทศบาลตำบลเกาะคา โดยท่านนายกเพ็ญภัค รัตนคำฟู จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3 อ. 2 ส. ผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และกลุ่มจิตอาสา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการรักษาสุขภาพ โดยยึดหลัก 3 อ. (อาหาร,ออกกำลังกาย,อารมณ์) 2 ส. (ไม่สูบบุหรี่,ลดการดื่มสุรา) โดยได้รับเกียรติวิทยากร จากอาจารย์เกษร มณีวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครลำปาง ได้มาให้ความรู้ และสอนวิธีการออกกำลังกาย ให้ผู้สูงอายุได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา

26951987_1573422829402947_3555187018355701672_o 26952076_1573423296069567_5661822391371973071_o

รายละเอียด→

ต้อนรับนายเกษม ประภากร นายกอบต.เขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา , สมาชิกสภาเทศบาลฯ , ปลัดเทศบาลฯ , หัวหน้าส่วน ให้การต้อนรับนายเกษม ประภากร นายกอบต.เขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน เข้ารับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา27164469_1573403829404847_2461539941968316634_o 27023896_1573404096071487_5868087945968529091_o 27023406_1573403839404846_7465629246729162197_o

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.หนองกลางดง จังหวัดอุทัยธานี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.หนองกลางดง จังหวัดอุทัยธานี นำโดยนายองอาจ เกษศิลป์ นายกอบต.หนองกลางดง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูงาน ด้านบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา27173860_1573393032739260_2594411876407223024_o 19693813_1573392959405934_1091968485692659478_o 21427484_1573392922739271_2876236946224086775_o รายละเอียด→

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางสาวพัชรินทร์ อาวิพันธุ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลบ้านกลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ผู้นำชุมชนบ้านปวงสนุก และคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะโดยชุมชน ประกอบด้วย การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อลดปริมาณขยะเปียก การส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน และเยี่ยมชมร้านค้าแต่ไม่ขาย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา27023910_1573387382739825_9051241850264775805_o 26952700_1573387732739790_3523903951187564321_o

รายละเอียด→
Page 2 of 23 12345...»