“เดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เชิญชุมชนคัดแยกขยะ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แกนนำชุมชนบ้านผึ้ง จัดเวทีข่วงผญ๋า และเดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ชุมชนบ้านผึ้ง คัดแยกขยะในครัีวเรือน ตลอดจนรับบริจาคขยะเพื่อทอดผ้าป่าขยะ ในโครงการรณรงค์ถนนปลอดถัง และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ปลุกจิตสำนึกของประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ กลุ่มไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียกของชุมชนบ้านผึ้ง1 2

รายละเอียด→

” ค่าย สานฝันปันรัก “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชน To Be Number 1 สานผันปันรัก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 25602 3 4 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดอุทัยธานี

Posted by:

เช้านี้ (จันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 )นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ได้รับมอบหมายจากนางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และพระภิกษุสงฆ์ จากวัดในเขต อบต. ประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่เข้าศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้กับแหล่งเรียนรุ้ต่างๆ ของเทศบาลตำบลเกาะคา ในด้านการบริหารจากาการขยะ ณ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย และกลุ่มเลีี้่ยงไส้เดือน เพื่อกำจัดขยะเปียก2 3 รายละเอียด→

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายยกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวผู้พิการและผ้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 ซึ่งในวันนี้ นักเรียนผู้สูงอายุ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้่จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลองเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ลำเหย จังหวัดนครปฐม

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคาได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ลำเหย จังหวัดนครปฐม เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา1 2 3 ...

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก จังหวัดราชบุรี

Posted by:

นางสาว เพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ดอนคลัง จังหวัดราชบุรี2 3 4 รายละเอียด→

ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี, เทศบาลตำบลเกาะช้าง จังหวัดตราด และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี, เทศบาลตำบลเกาะช้าง จังหวัดตราด และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ทีมงานเทศบาลตำลเกาะคาขอขอบคุณ ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง อำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ ขอบคุณสำหรับไมตรีและมิตรภาพที่มีให้นะคะ 18319228_1316175191794380_8944444036205235380_o 18320573_1316175361794363_7150239753193409339_o 18320915_1316175828460983_5748842985363836378_o

รายละเอียด→

” ร่วมพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการ สวล. ท้องถิ่น สู่เมืองต้นแบบ”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับทีมงาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

อบต. ประดู่ยืน ร่วมแลกเปลี่ยนที่ ทต เกาะคา

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. ประดู่ืยืน ตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน เมื่อวันอาทิตย์ที่่ผ่าน1 2 3 รายละเอียด→

“ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิธีการสานงูกินเขียดแก้ไขนิ้วล๊อค “

Posted by:

วันนี้ 28 เมษายน 2560 นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคา ทำกิจกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการสานงูกินเขียดแก้อาการนิวล็อค มีปราชญ์ชาวบ้านมาสอนวิธีการทำ และเข้าร่วมอบรม วิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อด้วยตนเอง โดยมีวิทยากรจาก กศน. มาให้ความรู้ และฝึกสอน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 3 4 รายละเอียด→

Page 20 of 31 «...101819202122...»