รับคณะดูงาน จากจังหวัดเพชรบุรี

Posted by:

ท่านปลัดวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก อบต ท่าเสน จังหวัดเพชรบุรี ณ แหล่งเรียนรู้ร้านค้าแต่ไม่ขาย วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย วันที่ 24 มีนาคม 25601 3 4 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงาน

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่นำคณะองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และบุคลากร อปท.จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 25601 2 4 รายละเอียด→

ต้อนรับ คณะดูงานของ อบต. นิคมพัฒนา

Posted by:

นายธวัช ดูงาม สมาชิกสภาเทศบาล และนายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. นิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นำโดยท่านนายก สมบัติ จิตพินิจ พาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบ ร้านค้าแต่ไม่ขาย ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 25601 3 รายละเอียด→

นายกฯ ให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ

Posted by:

เช้า่วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล มอบของเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

ต้อนรับท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ต้อนรับนางเพชรรันต เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสที่นำผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ อปท. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธาน และจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูู้การบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 25607 6 8 รายละเอียด→

ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำลเกาะคา ร่วมงานวันท้องถิ่่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 2 3 4 รายละเอียด→

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุุ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 25602 3 4 รายละเอียด→

ทดลองใช้ชุดคุ่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อการใช้ถนน

Posted by:

นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา พร้อมทีมงาน จัดอบรมโครงการวิจัยและพัฒนาชุดคู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อการใช้ถนนอย่างปลอดภัย เรื่อง ฟรุ๊คกับเฟรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 25601 2 4 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต สบป้าด

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. สบป้าด จังหวัดลำปาง ที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียก และ เยี่ยมชมตู้เย็นในสวน ตู้เย็นพอเพียง และบ้านน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดขอนแก่น

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต. โนนแดง จังหวัดขอนแก่น ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อย่อยสลายขยะเปียก และดูงานร้านค้าแต่ไม่ขาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 256010 11 12 รายละเอียด→

Page 20 of 28 «...101819202122...»