ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ลำเหมืองแม่แอน บ้านท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

1 001 2 001 3 001 4 ...</a></p><a class= รายละเอียด→

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ลำเหมืองแม่แอน บ้านท่าผา ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

1 001 2 001 3 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน (Univesal Design Community Design) ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

1 001 2 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองสอบราคาตามเอกสารเลขที่ 2/2560 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสาธง ถนนคสล. พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

14 001

รายละเอียด→
Page 28 of 31 «...10202627282930...»