ยืนยันสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ

Posted by:

เจ้าหน้าทที่ งานพัฒนาชุมชน กำลังรับเอกสารแสดงตนการดำรงการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะค

376112 376113 376114 รายละเอียด→

ร่วมโครงการวันธรรมาลังการวิชาการ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ร่วมพิธีเปิดโครงการธรรมลังการวิชาการ และถวายมุทิตาจิตสักการะโอกาส เจริญอายุวัฒนมงคล 88 ปี พระราชธรรมาลังการ และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศิลป์ ภาษาและคัมภีร์ล้านนา วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง1 2 3 รายละเอียด→

อบรม ให้ความรู้กับประชาขน ในการป้องกันการทุจริต

Posted by:

นายสถิตย์ นิตย์สมบูรณ์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้และบรรยายในหัวข้อ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ แกนนำุชุมชน อสม และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เปิดการอบรม โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของประชาชน ได้รับเกียรติวิทยากรจาก มทบ.32 ค่ายสุรศักดิืมนตรี นำทีมโดย พันโทสุทัศน์ รัตนประชารมย์ หัวหน้าชุดวิทยากร รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 3 ชุดที่ 3 มาบรรยายเพื่อให้คนไทยทุกคนมีจิตสำนึกรักในความเป็นคนไทย มีความเข้าใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิึคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา
1
2 รายละเอียด→

รณรงค์เคาะประตูบ้าน เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ชุมชนบ้านผึ้ง คัดแยกขยะในครั้วเรือน

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แกนนำชุมชนบ้านผึ้ง จัดเวทีข่วงผญ๋า และเดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ชุมชนบ้านผึ้ง คัดแยกขยะในครั้วเรือน ตลอดจนรับบริจาคขยะเพื่อทอดผ้าป่าขยะ ในโครงการรณรงค์ถนนปลอดถัง และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ปลุกจิตสำนึกของประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ กลุ่มไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียกของชุมชนบ้านผึ้ง

18620692_1333470956731470_8696561972076578319_o 18620758_1333472353397997_5547877965744699400_o

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะกรรมการจากสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาเพื่อพิจารณารางวัลผู้หญิงเก่งแห่งปี2560

Posted by:

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสภาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย และการพัฒนา เพื่อพิจารณารางวัลผู้หญิงเก่งแห่งปี 2560 สาขานักการเมืองท้องถิ่นแห่งปี ณ ห้องประชุมเก็ตถะหวา เทศบาลตำบลเกาะคา

_MG_7649 _MG_7640 _MG_7674 _MG_7678 รายละเอียด→

Page 28 of 28 «...10202425262728