ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.หนองกระโดน จังหวัดนครสวรรค์

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.หนองกระโดน จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายศุภกิจ เกิดรื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ร้านค้าแต่ไม่ขาย พร้อมฟังบรรยาย สรุป เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง27173387_1573371306074766_1343527717932025375_o 26961669_1573371496074747_4050016627603740769_o รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงาน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี นำโดย อ.นิรมล สุธรรมกิจ อาจารย์ประจำวิชาคณะเศรษฐศาสตร์ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ และรับฟังการบรรยาย สรุป ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องเก็ดถะหวา เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 รายละเอียด→

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย มีการตักมัจฉาพาโชค การวาดภาพระบายสี โยนห่วง ปาเป้า ตอบปัญหาชิงรางวัล สาธิตการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี สาธิตการให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ในการดับเพลิง การแสดงของนักเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคา นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมและแจกของรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 ลำปาง บริษัทไทยเบฟเวอร์เรจโลจิสติก จำกัด บริษัทสาริกาดิสทรีบิวเตอร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง นำขนมและของรางวัลต่างๆ มาแจกให้กับเด็กๆ บรรยากาศในงานปีนี้เต็มไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้มของเด็กๆ พร้อมผู้ปกครองที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้26757048_1563422060403024_1863762984637251690_o 26678429_1563422067069690_7079948757532613434_o รายละเอียด→

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกป่านิเวศ”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกป่านิเวศ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและความรับผิดชอบ ต่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อการปลูกป่านิเวศในเมืองและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนางธนวรรณ ทรงประกอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่านิเวศ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ลำปาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา26685933_1563387870406443_5323610349734523296_o 26685764_1563387557073141_6217955147048308913_o รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.แหลมประดู่

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะดูงาน จาก อบต. แหลมประดู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นายถาวร นันทพานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ ในโอกาสที่ได้นำคณะผู้่บริหาร สมาชิกสภา ผุ้นำชุมชน ตัวแทนส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 25614 11 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ท่าข้าม จังหวัดชลบุรี

Posted by:

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าข้าม จังหวัดชลบุรี นำโดย นายอินทรพิทักษ์ วทานิยานนท์ ประธานสภาเทศบาล อบต.ท่าข้าม นำคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลตำบลเกาะคา2 8

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต. เกาะลันตาน้อย

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะดูงานจาก อบต. เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ นำโดย นายสุกิจ ยงกิจ นายกเทศมนตรี อบต. เกาะลันตาน้อย ในโอกาสนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และกลุ่มสตรี จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 25611 3

รายละเอียด→

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการไถกลบขยะบริเวณบ่อขยะศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการขยะฯ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

1 001 2 001 3 001 รายละเอียด→

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 4/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะคา ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

1 001 2 001 3 001 รายละเอียด→

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะคา ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

1 001 2 001 3 001

รายละเอียด→
Page 3 of 23 12345...»