” ร่วมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ 14 ไร่”

Posted by:

นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะคา นำโดย นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู และ ทีม รด. จิตอาสา พร้อมด้วยทีมงานเทศบาลตำบลเกาะคา ร่วมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ 14 ไร่ ในเขตชุมชนบ้านท่าผา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 256137559150_1815283115216916_1504032108937478144_o_1815283105216917 37567654_1815283168550244_5856215786728718336_o_1815283161883578 39193481_1815282811883613_4519254332192849920_o_1815282801883614 รายละเอียด→

อบรมพัฒนาศักยภาพ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว เทศบาลฯ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็งและเพิ่มพูนความรู้ พร้อมทั้งมีภูมิคุ้มกัน และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา
39306145_1815267318551829_7800475880228126720_o_1815267311885163 39287877_1815267255218502_3965608179877806080_o_1815267248551836 39288518_1815267388551822_8995077293663584256_o_1815267381885156 รายละเอียด→

โครงการปลูกปานิเวศน์ (Eco – Forest) ในเมืองและชุมชน

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการปลูกป่านิเวศน์ (Eco Forest) โดยมี คุณธนวรรณ ทรงประกอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก คุณประกาสิทธิ์ นางวงศ์ หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ เป็นวิทยากรมาบรรยาย เกี่ยวกับการปลูกป่านิเวศ ในเมืองและชุมชน และมีพิธีบวชต้นไม้ จำนวน 47 ต้น โดยพระครูวิจิตรพัฒนวิมล เจ้าอาวาสวัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย เป็นประธานในการบวชต้นไม้้เมื่อวันที 9 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บ้านเหล่าแม่ปูน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง39385808_1815246331887261_6757733330579357696_o_1815246318553929 37156184_1815249068553654_627946505260498944_o_1815249061886988 39330782_1815248438553717_3801199026515214336_o_1815248435220384 รายละเอียด→

โครงการปลูกปานิเวศน์ (Eco – Forest) ในเมืองและชุมชน

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการปลูกป่านิเวศน์ (Eco Forest) โดยมี คุณธนวรรณ ทรงประกอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก คุณประกาสิทธิ์ นางวงศ์ หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ เป็นวิทยากรมาบรรยาย เกี่ยวกับการปลูกป่านิเวศ ในเมืองและชุมชน และมีพิธีบวชต้นไม้ จำนวน 47 ต้น โดยพระครูวิจิตรพัฒนวิมล เจ้าอาวาสวัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย เป็นประธานในการบวชต้นไม้้เมื่อวันที 9 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บ้านเหล่าแม่ปูน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง39385808_1815246331887261_6757733330579357696_o_1815246318553929 39294954_1815247845220443_1321701770740629504_o_1815247838553777 39330782_1815248438553717_3801199026515214336_o_1815248435220384 39298818_1815248511887043_6853327371169169408_o_1815248498553711 39301844_1815247438553817_6382717986251210752_o_1815247435220484 รายละเอียด→

มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ นางณัฐกานต์ วรกุล

Posted by:

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้แทนประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานและเงินสำรองจ่ายแก่ นางณัฐกานต์ วรกุล ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา เนื่องจากวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 บ้านเลขที่ 101 บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยเกิดถูกไฟไหม้เสียหาย จำนวน 1 หลัง37406455_1770230413055520_7227113839454584832_o_1770230409722187 37418524_1770229579722270_2851530780402778112_o_1770229576388937 37404794_1770230059722222_2279816104400388096_o_1770230056388889 รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย 3 แยกขวา บ้านแม่ปูน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

ผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด→
Page 4 of 32 «...23456...»