โครงการปลูกปานิเวศน์ (Eco – Forest) ในเมืองและชุมชน

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการปลูกป่านิเวศน์ (Eco Forest) โดยมี คุณธนวรรณ ทรงประกอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก คุณประกาสิทธิ์ นางวงศ์ หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ เป็นวิทยากรมาบรรยาย เกี่ยวกับการปลูกป่านิเวศ ในเมืองและชุมชน และมีพิธีบวชต้นไม้ จำนวน 47 ต้น โดยพระครูวิจิตรพัฒนวิมล เจ้าอาวาสวัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย เป็นประธานในการบวชต้นไม้้เมื่อวันที 9 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บ้านเหล่าแม่ปูน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง39385808_1815246331887261_6757733330579357696_o_1815246318553929 39294954_1815247845220443_1321701770740629504_o_1815247838553777 39330782_1815248438553717_3801199026515214336_o_1815248435220384 39298818_1815248511887043_6853327371169169408_o_1815248498553711 39301844_1815247438553817_6382717986251210752_o_1815247435220484 รายละเอียด→

อบต. ประดู่ยืน ร่วมแลกเปลี่ยนที่ ทต เกาะคา

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. ประดู่ืยืน ตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน เมื่อวันอาทิตย์ที่่ผ่าน1 2 3 รายละเอียด→