โครงการธรรมะใกล้ใจ สร้างบุญเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

Posted by:

วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวเปิดโครงการธรรมะใกล้ใจ สร้างบุญเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยกราบนมัสการพระครูพิสุทธิ์พัฒนธิพาน เจ้าคณะอำเภอเกาะคา บรรยายธรรมะ(ความสำคัญของเทศกาลเข้าพรรษา)กับการใช้ชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา รายละเอียด→

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

Posted by:

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเทศบาลตำบลเกาะคา ทำพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูขา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยถวายเทียน ณ วัดป่าสำราญนิเวศน์ วัดไร่อ้อย วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย วัดท่าผา และวัดบ้านเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รายละเอียด→

Page 1 of 57 12345...»