” ร่วมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ 14 ไร่”

Posted by:

นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะคา นำโดย นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู และ ทีม รด. จิตอาสา พร้อมด้วยทีมงานเทศบาลตำบลเกาะคา ร่วมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ 14 ไร่ ในเขตชุมชนบ้านท่าผา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 256137559150_1815283115216916_1504032108937478144_o_1815283105216917 37567654_1815283168550244_5856215786728718336_o_1815283161883578 39193481_1815282811883613_4519254332192849920_o_1815282801883614 รายละเอียด→

อบรมพัฒนาศักยภาพ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว เทศบาลฯ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็งและเพิ่มพูนความรู้ พร้อมทั้งมีภูมิคุ้มกัน และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา
39306145_1815267318551829_7800475880228126720_o_1815267311885163 39287877_1815267255218502_3965608179877806080_o_1815267248551836 39288518_1815267388551822_8995077293663584256_o_1815267381885156 รายละเอียด→

โครงการปลูกปานิเวศน์ (Eco – Forest) ในเมืองและชุมชน

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการปลูกป่านิเวศน์ (Eco Forest) โดยมี คุณธนวรรณ ทรงประกอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก คุณประกาสิทธิ์ นางวงศ์ หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ เป็นวิทยากรมาบรรยาย เกี่ยวกับการปลูกป่านิเวศ ในเมืองและชุมชน และมีพิธีบวชต้นไม้ จำนวน 47 ต้น โดยพระครูวิจิตรพัฒนวิมล เจ้าอาวาสวัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย เป็นประธานในการบวชต้นไม้้เมื่อวันที 9 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บ้านเหล่าแม่ปูน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง39385808_1815246331887261_6757733330579357696_o_1815246318553929 37156184_1815249068553654_627946505260498944_o_1815249061886988 39330782_1815248438553717_3801199026515214336_o_1815248435220384 รายละเอียด→

มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ นางณัฐกานต์ วรกุล

Posted by:

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้แทนประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานและเงินสำรองจ่ายแก่ นางณัฐกานต์ วรกุล ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา เนื่องจากวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 บ้านเลขที่ 101 บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยเกิดถูกไฟไหม้เสียหาย จำนวน 1 หลัง37406455_1770230413055520_7227113839454584832_o_1770230409722187 37418524_1770229579722270_2851530780402778112_o_1770229576388937 37404794_1770230059722222_2279816104400388096_o_1770230056388889 รายละเอียด→

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นอันเนื่องมาจากพระราาชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นอันเนื่องมาจากพระราาชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2561 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

การแสดงวัฒนธรรมของชาวล้านนา ภายในงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว”

Posted by:

เทศบาลตำบลเกาะคา นำโดยท่านนายกเทศมนตรี นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู ได้รับมอบหมายจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้จัดการแสดงวัฒนธรรมของชาวล้านนา ภายในงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว” ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
โดยการแสดงประสบความสำเร็จอย่างที่ยิ่ง ได้รับคำชื่นชมจากผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ว่าสามารถแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวล้านนาได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามเป็นยิ่งนัก28056603_1667902846565521_957992424712323232_n
52428 52441

รายละเอียด→

การประชุมผู้ประกอบการศูนย์อาหาร เทศบาลตำบลเกาะคา

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคาและนางณิสรา พรมแก้วงาม ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้มีการชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการตลาดของผู้ประกอบการศูนย์อาหาร เทศบาลตำบลเกาะคา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฎลำปาง

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และนายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฎลำปาง โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร้านค้าแต่ไม่ขาย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง2 3 4 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และนายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายประเสริฐ แช่มเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.เกาะสะท้อน จังหวัดนราธิวาส

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.เกาะสะท้อน จังหวัดนราธิวาส โดยมีรองนายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร้านค้าแต่ไม่ขาย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง1 2

รายละเอียด→
Page 1 of 54 12345...»