ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย 3 แยกขวา บ้านแม่ปูน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

ผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอย 3 แยกขวา บ้านแม่ปูน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

IMG_0003

IMG_0002

IMG_0001

IMG

รายละเอียด→
Page 1 of 7 12345...»