เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่องสร้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแม่ปูน ซอย 2, ซอย 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) รายละเอียด→

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างริมตลิ่งแม่น้ำวัง บ้านหนองจอก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) รายละเอียด→

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

Posted by:

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) รายละเอียด→

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่องสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ 14 ไร้บ้านท่าผา ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) รายละเอียด→

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านไร้อ้อย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

2 (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) รายละเอียด→

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 บ้านท่าผา ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) ...

รายละเอียด→
Page 1 of 9 12345...»