ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ลำเหมืองแม่แอน บ้านท่าผา ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

1 001 2 001 3 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน (Univesal Design Community Design) ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

1 001 2 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองสอบราคาตามเอกสารเลขที่ 2/2560 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสาธง ถนนคสล. พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

14 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองราคาตามเอกสารเลขที่ 1/2560 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านท่าผา ซอย 1 (ต่อเนื่องจากของเดิม) ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

13 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิยื่นเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์พร้อมซุ้มประชาสัมพันธ์ บ้านแสนตอ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

12 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิยื่นเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ IP Network camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล ขึ้นไป จำนวน 5 ชุด

Posted by:

11 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิยื่นเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านแม่ปูน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

10 001

รายละเอียด→

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิยื่นเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการถมดินบริเวณด้านหลังวัดเกาะคา หมู่ที่ 5 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

9 001

รายละเอียด→
Page 3 of 7 12345...»