รณรงค์เคาะประตูบ้าน เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ชุมชนบ้านผึ้ง คัดแยกขยะในครั้วเรือน

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แกนนำชุมชนบ้านผึ้ง จัดเวทีข่วงผญ๋า และเดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ชุมชนบ้านผึ้ง คัดแยกขยะในครั้วเรือน ตลอดจนรับบริจาคขยะเพื่อทอดผ้าป่าขยะ ในโครงการรณรงค์ถนนปลอดถัง และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ปลุกจิตสำนึกของประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ กลุ่มไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียกของชุมชนบ้านผึ้ง

18620692_1333470956731470_8696561972076578319_o 18620758_1333472353397997_5547877965744699400_o

รายละเอียด→