อบรมถนนปลอดภัย

Posted by:

วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเกาะคาจัดกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาชุดคู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อการใช้ถนนอย่างปลอดภัย พื้นที่เทศบาลตำบลเกาะคา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลเกาะคา เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการใช้ถนนอย่างปลอดภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

ทต.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ดูงาน

Posted by:

วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายบุญเย็น ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย นำคณะผู้บริหาร แกนนำชุมชน พนักงานเทศบาล เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ เทศบาลตำบลเกาะคา4 5 6 รายละเอียด→

แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

Posted by:

วันอังคาร ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาว เพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ร่วมพบปะประชาชน พร้อม แจ้งข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลให้กับคนในชุมชน ในวันแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐2 3 4 รายละเอียด→

วันสตรีสากล ๒๕๖๐

Posted by:

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นวันสตรีสากล นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ได้รับเกียรติจาก พัฒนาชุมชน และ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเกาะคา เข้าร่วมกิจกรรม วันสตรีสากล ของอำเภอเกาะคา และได้พบปะ กับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเกาะคา ทั้งหมด ๙ ตำบล รวม ๗๘ หมู่บ้าน จำนวน ๗๘๐ คน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเกาะคา1 2 รายละเอียด→

อบต.สระแจง จ.สิงห์บุรี ดูงาน

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา และ นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง จังหวัด สิงห์บุรี นำโดย นายภัทรพล อินวกูล นายกฯ นำผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้ารับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา เทศบาลตำบลเกาะคา2 3 รายละเอียด→

รับรางวัล “ผู้หญิงเก่ง ปี 2560”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น “ผู้หญิงเก่ง ปี ๒๕๖๐” สาขานักการเมืองท้องถิ่น และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ งานสัปดาห์สตรีสากล ๒๕๖๐ จาก ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ1 2 ...

รายละเอียด→

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเด็กและสตรีในชุมชน 2560

Posted by:

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นตัวแทนกล่าวเปิดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเด็กและสตรีในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และได้รับเกียรติจาก คุณจุฑา ญาณทัสนะสกุล นิติกร สนง.พมจ.ลป. และคุณปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง เป็นผู้บรรยาย “กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสตรี” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากอบจ.จันทบุรี

Posted by:

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคาและ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นำโดยนายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายก อบจ.จันทบุรี นำสมาชิกสภา แกนนำชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลตำบลเกาะคา6 8 10 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต. โคกโคเฒ่า

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะศุึกษาดูงานจาก อบต. โคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายสมศักดิ์ อยู่ศรี นายกเทศมนตรี ฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ องค์กร เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต. ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ได้รับมอบหมายจาก นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรี นำแกนนำสุขภาพ อสม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลเกาะคา จำนวน 148 คน วันที่ 27 กพ. 2560 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 รายละเอียด→

Page 2 of 6 12345...»