อบต.ตะเคียนเลื่อน

Posted by:

วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายสมาน เชตนุช นายกฯ เข้ารับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาล ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา เทศบาลตำบลเกาะคา 2
3

รายละเอียด→

ทต.พันเสา ดูงาน

Posted by:

วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพันเสา จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายสมนึก เสือคล้าย นายกฯ นำคณะศึกษาดูงานเข้าชมแหล่งเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม4 5 6 รายละเอียด→

อบต.บางกระเบา ดูงาน

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นายศิริ เงินเกิด นายกฯ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา5 6 4 รายละเอียด→

รับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ 2559

Posted by:

เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รางวัลชมเชยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ประเภทโดดเด่น โดยมีนางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา รับมอบโล่เกียรติคุณ จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชสีมา กรุงเทพมหานคร1 2 รายละเอียด→

โรงเรียนผู้สูงอายุทำวาฟเฟิล ยำเห็ด3อย่าง

Posted by:

วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเกาะคาในวันนี้มีกิจกรรมทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ขนมวาฟเฟิล และยำเห็ดสามอย่างและร่วมทำกิจกรรมนันทนาการอย่างสนุกสนาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา2 3 4

รายละเอียด→

อบต.สำนักทอง จ.ระยอง ดูงาน

Posted by:

วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ร้านค้าแต่ไม่ขาย ณ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย6 7 5 รายละเอียด→

อบต.กำแพง จ.สตูล ดูงาน

Posted by:

วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิรุทธ์ ปัญญาดี ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จังหวัดสตูล นำโดย นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง ดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ ณ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย1 2 3 รายละเอียด→

อบต.ชุมพล ดูงาน

Posted by:

วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล จังหวัดสงขลา นำโดย นายชม ยุพยงค์ นายก อบต. นำบุคลากร เข้าดูงานด้านการจัดการขยะและชมแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียก6 5 4 รายละเอียด→

ทต.สามชุก ดูงาน

Posted by:

วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ร้านค้าแต่ไม่ขาย(วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย) และ ครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

อบต.หนองหลวง ดูงาน

Posted by:

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายอิทธิพัทธ์ เพ็งอิ่ม รองนายก อบต.หนองหลวง รองนายกฯ ดูงานด้านขยะ และเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรูู้ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียก ร้านค้าแต่ไม่ขาย ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ6 7 8

รายละเอียด→
Page 3 of 6 12345...»