ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ลำเหย จังหวัดนครปฐม

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคาได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ลำเหย จังหวัดนครปฐม เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา1 2 3 ...

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก จังหวัดราชบุรี

Posted by:

นางสาว เพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ดอนคลัง จังหวัดราชบุรี2 3 4 รายละเอียด→

ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี, เทศบาลตำบลเกาะช้าง จังหวัดตราด และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี, เทศบาลตำบลเกาะช้าง จังหวัดตราด และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ทีมงานเทศบาลตำลเกาะคาขอขอบคุณ ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง อำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ ขอบคุณสำหรับไมตรีและมิตรภาพที่มีให้นะคะ 18319228_1316175191794380_8944444036205235380_o 18320573_1316175361794363_7150239753193409339_o 18320915_1316175828460983_5748842985363836378_o

รายละเอียด→

” ร่วมพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการ สวล. ท้องถิ่น สู่เมืองต้นแบบ”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับทีมงาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

อบต. ประดู่ยืน ร่วมแลกเปลี่ยนที่ ทต เกาะคา

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. ประดู่ืยืน ตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน เมื่อวันอาทิตย์ที่่ผ่าน1 2 3 รายละเอียด→

“ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิธีการสานงูกินเขียดแก้ไขนิ้วล๊อค “

Posted by:

วันนี้ 28 เมษายน 2560 นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคา ทำกิจกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการสานงูกินเขียดแก้อาการนิวล็อค มีปราชญ์ชาวบ้านมาสอนวิธีการทำ และเข้าร่วมอบรม วิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อด้วยตนเอง โดยมีวิทยากรจาก กศน. มาให้ความรู้ และฝึกสอน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 3 4 รายละเอียด→

“พิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

Posted by:

นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา
และนางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และถวายราชสดุดี ขอพระบารมีปกป้องคุ้มครองรักษาคนไทยพ้นภัยทั้งปวงด้วยเทอญ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 25601
2 3 รายละเอียด→

“พิธีวางพวงมาลา”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสงฆ์ และวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวารีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง1 2 3 รายละเอียด→

“วันเทศบาล 24 เมษายน 2560 “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560 โดยมีพิธีทางศาสนา ทำบุญสืบชะตา ฟังเทศน์ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีการอ่านสาสน์วันเทศบาล กิจกรรมทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาล เริ่มตั้งแต่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชัวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคา (เชิงสะพานข้ามแม่น้ำวัง) สองฝั่งถนน จนถึง หน้าโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมในวันนี้ เมือวันที่ 24 เมษายน 25601 2 รายละเอียด→

ขอพรปี๋ใหม่เมือง 60

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่ รดน้ำดำหัว ขอพรจาก คุณพ่อสวัสดิ์ – คุณแม่วิไล รัตนคำฟู วันที่ 19 เมษายน 60เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต1 2 3 รายละเอียด→

Page 1 of 3 123