ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุชุมชนบ้านท่าผา

Posted by:

เช้านี้ 19 เมษายน 2560 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ของชุมชนบ้านท่าผา ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าผา1 2 3 ...

รายละเอียด→

ขอพรปี๋ใหม่เมือง ปี 2560

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รดน้ำดำหัว ขอพรปี๋ใหม่เมืองจาก นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา1 3

รายละเอียด→

พิธีรดน้ำดำหัวนักเรียนผู้สูงอายุ

Posted by:

เช้านี้ 10 เมษายน 2560 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคากล่าวทักทายนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคา และนำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนักเรียนผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป พร้อมรับคำปอนปี๋ใหม่เมือง จากคุณลุงทองดี นาดี นักเรียนผู้สูงอายุ และช่วงบ่าย ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก กศน. อำเภอเกาะคา มาฝึกสอนให้กับนักเรียน ผส ทำของชำร่วยจากผู้ขนหนู เพื่อมอบให้ลูกหลานที่มาดำหัวสระเกล้าในวันขึ้นปี๋ใหม่1 2 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก จังหวัดนครสวรรค์

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา และนายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดุงานจาก อบต. โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยท่านนายกวิทยาวุฒิ เรืองเมธีกุล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา เทศบาลตำบลเกาะคา วันที่ 7 เมษายน 256014 13

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะดูงาน จากเทศบาลตำบลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เมือวันที่ 31 มีนาคม 25601 2 4 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองไม้กอง จังหวัดกำแพงเพชร

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะดูงานจาก อบต. หนองไม้กอง จังหวัดกำแพงเพชร เมืออาทิตย์ที่ผ่านมา2 3 4 รายละเอียด→

แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ และแจ้งข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลเกาะคา ในวันแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน เมษายน 25601 2 3 รายละเอียด→

อบรมโครงการปราบปราม และการป้องกันการค้ามนุษย์

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านการปราบปรามและป้องกันการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคาร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 25601 2 4

รายละเอียด→

ร่วมพิธีเปิดอบรมยุวชนฯ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และรองปลัดชวาล แก้วลือ ร่วมพิธิเปิดโครงการฝึกอบรมยุวชน มหิดลสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง วันที่ 25 มีนาคม 25601 3 4 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจาก จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา และคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุโขทัย นำโดย คุณไอลดา ยา ท้วม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดด้านชอบด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะ ครัวเรือนต้นแบบ และการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อกำจัดขยะเปียก ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะคา วันที่ 24 มีนาคม 25601 3 4

รายละเอียด→
Page 2 of 3 123