รับคณะดูงาน จากจังหวัดเพชรบุรี

Posted by:

ท่านปลัดวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก อบต ท่าเสน จังหวัดเพชรบุรี ณ แหล่งเรียนรู้ร้านค้าแต่ไม่ขาย วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย วันที่ 24 มีนาคม 25601 3 4 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงาน

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่นำคณะองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และบุคลากร อปท.จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 25601 2 4 รายละเอียด→

ต้อนรับ คณะดูงานของ อบต. นิคมพัฒนา

Posted by:

นายธวัช ดูงาม สมาชิกสภาเทศบาล และนายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. นิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นำโดยท่านนายก สมบัติ จิตพินิจ พาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบ ร้านค้าแต่ไม่ขาย ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 25601 3 รายละเอียด→

นายกฯ ให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ

Posted by:

เช้า่วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล มอบของเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

Page 3 of 3 123