“ร่วมใจปลูกดาวเรือง บานวันถวายพระเพลิง”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำคณะสมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเกาะคา ร่วมกันเพาะและปลูกดอกดาวเรือง เตรียมความพร้อมที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา ให้เหลืองทั้งแผ่นดิน ทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม นี้ ณ เรือนเพาะชำ เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3

รายละเอียด→

” กิจกรรม ธรรมะใกล้ใจ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ธรรมะใกล้ใจ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 25601 2 3 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล จ.สิงห์บุรี

Posted by:

นางสาว เพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล จ.สิงห์บุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

งานประตูแก้ว สลีเกาะคา และงานถนนอาหารปลอดภัย

Posted by:

นายวุฒิชัย เสาวโกมุทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด” งานประตูแก้ว สลีเกาะคา และงานถนนอาหารปลอดภัย” จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 และเทศบาลตำบลเกาะคาร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เกาะคา เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ คือพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา1 2 3 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จ.เชียง ใหม่

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตรปลัดเทศบาลตำบลเกาะคาพร้อมคณะให้การต้อนรับ คณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จ.เชียงใหม่1 2 3 ...

รายละเอียด→

” กิจกรรม นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ฯ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยได้นิมนตฺ์พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์ ผุ้จัดการโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มาบรรยายในหัวข้อธรรมะเพื่อสุขภาพ และร่วมปลูกดอกดาวเรืองเตรียมให้บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน ตามโครงการยลยินพุทธศาสนาเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงวัย ประจำปี 2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 3 4

รายละเอียด→

“ค่ายเยาวชนส่งเสริมศิลปะ ดนตรีและกีฬาฯ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชน ส่งเสริมศิลปะดนตรี และกีฬาของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 ณ ทัชสตาร์ รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติวิทยากรที่มาให้ความรู้กับเด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 2 3 4 รายละเอียด→

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีร่วมกันทำความสะอาดและทาสีสะพานข้ามแม่น้ำวัง

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และนายวุฒิกร พิจอมบุตรปลัดเทศบาลตำบลเกาะคานำคณะพนักงานเทศบาลร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ร่วมกันทำความสะอาดและทาสีสะพานข้ามแม่น้ำวังในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

เยี่ยมผู้ประสบภัยในเขตเทศบาล

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และนายวุฒิกร พิจอมบุตรปลัดเทศบาลตำบลเกาะคาเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในชุมชนเขตเทศบาล1 2 4

รายละเอียด→

ลงพื้นที่ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคาและผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย และให้กำลังใจผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา2 3 4 ...

รายละเอียด→
Page 2 of 6 12345...»