โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมเดินโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวเกาะคาได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจงรักภักดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างสูง อีกทั้งจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้เทิดทูนพระทูนพระคุณแม่ของแผ่นดิน1 2 3 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลป่าเซ่า

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตรปลัดเทศบาลตำบลเกาะคาพร้อมคณะให้การต้อนรับ คณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์1 2 3 ...

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา พร้อมทั้งนายวุฒิกร พิจอมบุตรปลัดเทศบาลตำบลเกาะคาพร้อมคณะให้การต้อนรับ คณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา จ.เชียงใหม่1 2 3 ...

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง

Posted by:

นางสาว เพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดผ่อนคลายในเด็กพิการรุ่น 1

Posted by:

นางสาว เพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดผ่อนคลายในเด็กพิการรุ่น 1 จัดโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1

Posted by:

นางสาว เพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่1 2 3 รายละเอียด→

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการของสภาเด็กและยาวชนจังหวัดลำปาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึก ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ส.ค 2560 ทางทีมควบคุมโรคอำเภอเกาะคาสาธารณสุขอำเภอเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร้อมด้วยเทศบาลตำบลเกาะคา และอสม.บ้านเหล่าแม่ปูนสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือน พร้อมทั้งประชุมให้ความรู้กับอสม.ในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่1 2 3 รายละเอียด→

กิจกรรมจิตอาสา กวาดล้าง ทำความสะอาดบริเวณถนนสาธารณะ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ได้มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา กวาดล้าง ทำความสะอาดบริเวณถนนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 25602 3

รายละเอียด→

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคา และประชาชน ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา1 2

รายละเอียด→
Page 3 of 6 12345...»