มหกรรมสุขภาพอำเภอเกาะคา

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ท่านปลัดวุฒิกร พิจอมบุตร เข้าร่วมโครงการมหกรรมสุขภาพอำเภอเกาะคา โดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคาเข้าร่วมจัดนิทรรศการพอเพียงนำหน้า ชราสุขใจ ทุกวัยแข็งแรง จัดขึ้นโดย ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอเกาะคาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา1 2 3

รายละเอียด→

” ครอบครัวมีสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ท่านปลัดวุฒิกร พิจอมบุตร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต “เติบโตอย่างมีคุณภาพ ครอบครัวมีสุข โดยมีนางสาวอัมพร สีหะตัน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว นำวิทยากรจากโรงพยาบาลเกาะคา มาให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพของเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา2 3 4 รายละเอียด→

” กิจกรรม ทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อ “

Posted by:

ชุมชนเทศบาลตำบลเกาะคา ร่วมทำดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อด้วยหัวใจ ในโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง3 4 5 รายละเอียด→

” กิจกรรม อุ้ยสอนหลาน “

Posted by:

เช้านี้ วันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2560 จิตอาสา นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเกาะคา มาสอนภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้กับเด็กๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเกาะคา ในเรื่องของ การตัดตุงเป็นรูปต่างๆ, การทำนาฬิกาจากใบลาน, ทำปลาตะเพียนจากใบลาน, ทำสร้อยข้อมือจากลูกปัด, ร้องเพลงชาติ, เล่านิทานพื้นบ้าน ฯลฯ1 2 3

รายละเอียด→

อบรมทักษะอาชีพสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มาให้กำลังใจ กลุ่มอาชีพที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุในครอบครัว และอบรมทักษะอาชีพสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน (การออกแบบผลิตภัณฑ์) โดยมีศูนย์จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ นำวิทยากรจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดลำปาง มาให้ความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา2 3 4 รายละเอียด→

“แจกเบี้ยประจำเดือนกรกฏาคม 2560”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา พร้่อมด้วยทีมงาน พบปะพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา แจ้งข่าวสารกิจกรรมผลงานต่างๆของเทศบาล ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฏาคม 25602 3 4 รายละเอียด→

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

Posted by:

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา1 2 3 รายละเอียด→

“ข่วงผญ๋า ฮอมกำกึด “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ร่วมเวทีข่วงผญ๋า และร่วมเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านส่งเสริมการคัดแยกขยะให้กับชุมชน ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม และแกนนำ ของชุมชนบ้านหนองจอก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 25601 2 3 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลตากฟ้า จ.นครสวรรค์

Posted by:

นางสาว เพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์2 19 18

รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาญจนบุรี

Posted by:

นางสาว เพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี1 2 3 รายละเอียด→

Page 4 of 6 «...23456