“เดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เชิญชุมชนคัดแยกขยะ “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แกนนำชุมชนบ้านผึ้ง จัดเวทีข่วงผญ๋า และเดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ชุมชนบ้านผึ้ง คัดแยกขยะในครัีวเรือน ตลอดจนรับบริจาคขยะเพื่อทอดผ้าป่าขยะ ในโครงการรณรงค์ถนนปลอดถัง และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ปลุกจิตสำนึกของประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ กลุ่มไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียกของชุมชนบ้านผึ้ง1 2

รายละเอียด→

” ค่าย สานฝันปันรัก “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชน To Be Number 1 สานผันปันรัก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 25602 3 4 รายละเอียด→

ต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดอุทัยธานี

Posted by:

เช้านี้ (จันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 )นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ได้รับมอบหมายจากนางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และพระภิกษุสงฆ์ จากวัดในเขต อบต. ประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่เข้าศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้กับแหล่งเรียนรุ้ต่างๆ ของเทศบาลตำบลเกาะคา ในด้านการบริหารจากาการขยะ ณ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย และกลุ่มเลีี้่ยงไส้เดือน เพื่อกำจัดขยะเปียก2 3 รายละเอียด→

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายยกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวผู้พิการและผ้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 ซึ่งในวันนี้ นักเรียนผู้สูงอายุ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้่จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลองเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3

รายละเอียด→
Page 6 of 6 «...23456