ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการไถกลบขยะบริเวณบ่อขยะศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการขยะฯ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

1 001 2 001 3 001 รายละเอียด→

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 4/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะคา ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

1 001 2 001 3 001 รายละเอียด→

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะคา ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

1 001 2 001 3 001

รายละเอียด→