ร่วมโครงการวันธรรมาลังการวิชาการ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ร่วมพิธีเปิดโครงการธรรมลังการวิชาการ และถวายมุทิตาจิตสักการะโอกาส เจริญอายุวัฒนมงคล 88 ปี พระราชธรรมาลังการ และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศิลป์ ภาษาและคัมภีร์ล้านนา วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43