ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ผู้ชนะผลการเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด แบบ IP Network camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน 5 ชุด

Posted by:

5 001