ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิยื่นเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการถมดินบริเวณด้านหลังวัดเกาะคา หมู่ที่ 5 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

9 001