ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิยื่นเสนอราคางานก่อสร้าง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ IP Network camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล ขึ้นไป จำนวน 5 ชุด

Posted by:

11 001