ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองราคาตามเอกสารเลขที่ 1/2560 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านท่าผา ซอย 1 (ต่อเนื่องจากของเดิม) ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Posted by:

13 001