บวงสรวงงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี

Posted by:

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานพระบรมราชานุเสารีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช16251594_1212709178807649_4717993278088269370_o 16300030_1212706555474578_8226315597141605418_o 16300533_1212668905478343_8089222485031020107_o 16402546_1212668698811697_891331107226407456_o 16402576_1212709225474311_1718857686200150104_o 16402871_1212668628811704_8540875977659573612_o 16402905_1212709235474310_9220516254060938985_o
16403191_1212668832145017_1439071120461495466_o 16422476_1212675238811043_1497349464828232321_o 16423118_1212668652145035_6517299234078841166_o 16463178_1212668588811708_4824852580062068743_o 16463361_1212668912145009_9192102296808413191_o