ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรึตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก โดย ท่านนายกชูชีพ แก้วคุ้ม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 9 5 10 7 8 3 6