เทศบาลตำบลบ้านแยง จ. พิษณุโลก ลงพื้นที่

Posted by:

เช้าวันนี้ 10 มีนาคม 2560 นายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง นำคณะศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชม และลงพื้นที่ เป็นวันที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเกาะคา ดังนี้. – กลุ่มที่ 1 ครัวเรือนต้นแบบ บ้านแสนตอ กลุ่มที่ 2 กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียก ชุมขนบ้านผึ้ง และร้านค้าแต่ไม่ขาย ที่วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง4 5 6 11 1 7 8 9 10 13 14 15 3 16 17 12 2