อบรมหลักสูตรช่างปักผ้า

Posted by:

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ออกเยี่ยมให้กำลังใจกับทีมงานร้านค้าศูนย์บาท ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างปักผ้า จำนวน 55 ชั่วโมง โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยได้รับการสนับสนุน จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ณ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย2 3 10 9 8 7 6 5 4