ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต สบป้าด

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. สบป้าด จังหวัดลำปาง ที่เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียก และ เยี่ยมชมตู้เย็นในสวน ตู้เย็นพอเพียง และบ้านน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 4 5 6 7 8