ทดลองใช้ชุดคุ่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อการใช้ถนน

Posted by:

นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา พร้อมทีมงาน จัดอบรมโครงการวิจัยและพัฒนาชุดคู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อการใช้ถนนอย่างปลอดภัย เรื่อง ฟรุ๊คกับเฟรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 25601 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18