ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุุ

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 25602 3 4 5 6 7 8 9 10 11