ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำลเกาะคา ร่วมงานวันท้องถิ่่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 2 3 4