ขอพรปี๋ใหม่เมือง 60

Posted by:

นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำพนักงานและเจ้าหน้าที่ รดน้ำดำหัว ขอพรจาก คุณพ่อสวัสดิ์ – คุณแม่วิไล รัตนคำฟู วันที่ 19 เมษายน 60เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต1 2 3 4 5 7 8 9 10