“วันเทศบาล 24 เมษายน 2560 “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560 โดยมีพิธีทางศาสนา ทำบุญสืบชะตา ฟังเทศน์ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีการอ่านสาสน์วันเทศบาล กิจกรรมทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาล เริ่มตั้งแต่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชัวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคา (เชิงสะพานข้ามแม่น้ำวัง) สองฝั่งถนน จนถึง หน้าโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมในวันนี้ เมือวันที่ 24 เมษายน 25601 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26