“พิธีวางพวงมาลา”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสงฆ์ และวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวารีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20