“พิธีบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

Posted by:

นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา
และนางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และถวายราชสดุดี ขอพระบารมีปกป้องคุ้มครองรักษาคนไทยพ้นภัยทั้งปวงด้วยเทอญ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 25601
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26