“ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิธีการสานงูกินเขียดแก้ไขนิ้วล๊อค “

Posted by:

วันนี้ 28 เมษายน 2560 นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา นำนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคา ทำกิจกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการสานงูกินเขียดแก้อาการนิวล็อค มีปราชญ์ชาวบ้านมาสอนวิธีการทำ และเข้าร่วมอบรม วิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อด้วยตนเอง โดยมีวิทยากรจาก กศน. มาให้ความรู้ และฝึกสอน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46