อบต. ประดู่ยืน ร่วมแลกเปลี่ยนที่ ทต เกาะคา

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายชวาล แก้วลือ รองปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. ประดู่ืยืน ตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน เมื่อวันอาทิตย์ที่่ผ่าน1 2 3 4 5 6 7 9 10