” ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต. ตาขีด “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้ นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต. ตาขีด อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวรรค์ นำโดย นางศิริมนต์ เกียรติชูศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อสม พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการขยะและด้านสิ่งแวดล้อม ณ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของเทศบาลตำบลเกาะคา วันที่ 7 กันยายน 25602 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17