“ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดตาก”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา มอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก นำโดยท่านนายก บุญส่ง บูลย์ประมุข นำคณะสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานที่กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียก และร้านค้าแต่ไม่ขาย วันที่ 7 กันยายน 25602 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13