“ต้อนรับคณะดูงานจาก จังหวัดกาญจนบุรี “

Posted by:

เช้านี้ 13 กันยายน 2560 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรี ตำบลเกาะคา และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายสุวัตร ตระกูลชมดง รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2