“เทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะดูงาน จากเทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย โดยมี นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ นำคณะผู้บริหาร ผู้่ใหญ่บ้าน แกนนำอสม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 25602 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 5