“โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เปิดการอบรม โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของประชาชน ได้รับเกียรติวิทยากรจาก มทบ.32 ค่ายสุรศักดิืมนตรี นำทีมโดย พันโทสุทัศน์ รัตนประชารมย์ หัวหน้าชุดวิทยากร รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 3 ชุดที่ 3 มาบรรยายเพื่อให้คนไทยทุกคนมีจิตสำนึกรักในความเป็นคนไทย มีความเข้าใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิึคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อปวงชนชาวไทย วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25