” แจกเบี้ยประจำเดือน ตุลาคม 2560″

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และคณะ ร่วมพบปะพี่น้องประชาชน รับฟังปัญหา และแจ้งข่าวราชการต่างๆ ให้กับพี่อน้องในเขตเทศบาลตำบลเกาะคาได้รับทราบ วันแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 25602 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27