” รับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลรางหวาย “

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา กล่าวต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลรางหวาย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายคำรณ เบ็ญภาด นายกเทศมนตรีตำบลรางหวาย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา2 3 4 5 6 7 8 9 10