” ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม “

Posted by:

นายสถวน ขุมทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลกระทุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้แทนชุมชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลเกาะคา6 8 5 7 4 3