ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระซอง จังหวัดนครพนม

Posted by:

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคามอบหมายให้นายวุฒิกร พิจอมบุตรปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา เป็นตัวแทน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระซอง จังหวัดนครพนม นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ โครงการ การพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ในวันที่ 19 ธันวาคม 256025488267_1537873309624566_5843325995033887343_o 25440198_1537864969625400_7475327930144873084_o 25487549_1537865202958710_6356993004790062719_o 25440225_1537865119625385_4639136360692259250_o 25532159_1537865139625383_8345385760829173237_o 25542470_1537864876292076_4643934945871831812_o 25440048_1537864862958744_8038537998724550493_o 25587875_1537864832958747_9113371414051717070_o 25587975_1537864726292091_3688204039210819784_o 25487367_1537864606292103_84448606806825828_o 25488274_1537864586292105_4503056990072333467_o